Leerkracht

Titel:  Bekende schilders tijdens de 80 jarige oorlog (1568 – 1648)
Onderwerp:  Bekende schilders tijdens de 80 jarige oorlog
Schooltype:  PO / VO
Klas:   Groep 7, 8 / Brugklas
Vakgebieden:  Geschiedenis, ICT vaardigheden en beeldende vorming
Uitvoering door:  Individueel
Tijdsinvestering:  2 lesuren
Opbrengst: 
  • Korte beschrijving van het leven van Rembrandt van Rijn, Jan Steen, Rubens, Jan Vermeer en Frans Hals
  • Eigen tekening naar voorbeeld van het schilderij "Het Joods Bruidje" van Rembrandt van Rijn.
  • Foto van de leerling verkleed als één van de figuren in "Het Joods Bruidje" of van "De Nachtwacht".
Extra materialen:  Computer, stencil, potloden, gum, wit A4 papier, digibord, verkleedkleren, zwart doek, fotocamera. 
WebQuestmaker: Stephanie Zijsling